مطالب مرتبط با کلید واژه " مهدی سحابی "


تسخیر کیهان به روایت مهدی سحابی/ چگونه ۲۰ روزنامه‌نگار را تصفیه کردند؟

تسخیر کیهان به روایت مهدی سحابی/ چگونه ۲۰ روزنامه‌نگار را تصفیه کردند؟

در زمانی که روزنامه کیهان در ۸ صفحه منتشر می‌شد، بار‌ها از زبان معترضان شنیده می‌شد که هر دوازده صفحه کیهان در دست کمونیست‌هاست!...در زمینه گرایش‌های سیاسی روزنامه‌نگاران کیهان و بازتاب این گرایش در صفحات روزنامه مکان خاصی را باید به طرفداران حزب توده داد...روزنامه‌نگاران اخراجی که بعد‌ها به گروه بیست نفر معروف شد، از دو عضو شورای سردبیری، دو روزنامه‌نگار با بیش از ۱۵ سال سابقه، ۷ روزنامه‌نگار با سوابقی بین ۶ تا ۱۰ سال و ۹ روزنامه‌نگار با سوابقی میان یک تا ۳ سال تشکیل می‌شد.

ادامه مطلب