مطالب مرتبط با کلید واژه

علی رشیدی


گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با علی رشیدی: اصلاحات ارضی فقط یک ژست سیاسی بود

گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با علی رشیدی: اصلاحات ارضی فقط یک ژست سیاسی بود

شاه فقط به انگیزه جلب توجه و محبت توده‌های مردم تصمیم به برگزاری رفراندوم «انقلاب سفید» گرفت...شاه گمان می‌کرد می‌تواند جامعه را از نظر اجتماعی و اقتصادی متحول کند ولی از نظر سیاسی منجمد نگاه دارد...مالکیت زمین یکی از دلایل ایجاد علاقه در زارع برای افزایش میزان محصول بود اما فردای روزی که مالکیت زمین با یک تکه کاغذ به او منتقل شد حتی نانی برای خوردن نداشت... گروه‌های چپ فقط به این امید بودند که زارع روستایی را تبدیل به یک زاغه‌نشین شهری کنند تا خوراک احزابی شود که در پی ساقط کردن کل نظام بودند.

ادامه مطلب