مطالب مرتبط با کلید واژه

محسن میلانی


محسن میلانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: علم سرنوشت سلطنت پهلوی را تغییر داد

محسن میلانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: علم سرنوشت سلطنت پهلوی را تغییر داد

ریشه‌ انقلاب بهمن ۵۷ را باید در سرکوب شدید معترضین و روحانیت در ۱۵ خرداد ۴۲ توسط اسدالله علم جستجو کرد...علم رابط مهمی میان شاه و انگلیس و آمریکا بود...شاه خیلی کار‌ها را توسط علم جلو می‌برد ولی در ‌‌نهایت تصمیم نهایی را خودش می‌گرفت...ظاهرا هیچ کس به اندازه علم مورد اعتماد شاه نبود...شرکت‌هایی که می‌خواستند به ایران اسلحه و کالاهای دیگر بفروشند می‌بایست ابتدا با دفتر علم هماهنگ می‌کردند...همسر اسدالله علم قسمت زیادی از خاطرات را از بین ‌برد.

ادامه مطلب