مطالب مرتبط با کلید واژه " راغفر "


گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

سیاست‌های قبل از دوره هاشمی نه به خاطر چپ‌روی بلکه به دلیل فضای حاکم بر کشور بود...سیاست تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۴ سبب تورم ۵۰ درصدی شد...مشکل اساسی فقدان حضور نهادهای حامی توسعه است...ارزش‌هایی که بعد از جنگ ظهور کرد، با ارزش‌های انقلاب بسیار متفاوت و حتی مخالف بود...هزینه‌های بازسازی پس از جنگ دلیلی بود بر اینکه سیاست‌های تعدیلی اجرا شود...تبعات سیاست تعدیل ساختاری تاکنون ادامه دارد.

ادامه مطلب