مطالب مرتبط با کلید واژه " علی‌ اکبر مهدی "


خاطرات دانشجویان ایرانی در آمریکا از دوره گروگانگیری

خاطرات دانشجویان ایرانی در آمریکا از دوره گروگانگیری

شرایط برای دانشجویان ایرانی در دوران گروگانگیری سخت شد و حتی گریبان شهروندان عرب و ترک را نیز گرفت...من و همسرم که در آن زمان در خانه‌های دانشجویی زندگی می‌کردیم، دو تلفن تهدیدآمیز دریافت کردیم. هر دو این تلفن‌ها توسط دانشجویان انجام گرفته بود...اساتید چپ نیز گروگانگیری را مخل شئونات لازم بین‌المللی می‌دانستند...گروگانگیری کارکنان سفارت ۴۴۴ روز به طول انجامید، اما آمریکا با حمایت از شاه، ۲۵ سال ایرانی‌ها را در گروگان نگه داشت...هنوز آثار روانی گروگانگیری را در بین آمریکایی‌ها می‌بینیم.

ادامه مطلب