مطالب مرتبط با کلید واژه " فوتوریسم "


فوتوریست‌های فاشیست

فوتوریست‌های فاشیست

دوران فوتوریسم با یک دروغ آغاز شد. روز ۲۰ فوریه ۱۹۰۹ مانیفست فوتوریستی منتشر شد؛ جنبشی که در واقع هنوز وجود نداشت.

ادامه مطلب