مطالب مرتبط با کلید واژه " نئونازیسم "


ظهور و سقوط نئونازیسم

ظهور و سقوط نئونازیسم

۴۴ درصد از مردم آلمان غربی بر این باور بودند که دستاوردهای مثبت نازیسم به مراتب بیشتر از دستاوردهای منفی آن بوده است.

ادامه مطلب