مطالب مرتبط با کلید واژه

ژیسکاردستن


 ژیسکاردستن در گوادلوپ چه گفت؟ / تناقض‌های میزبان

ژیسکاردستن در گوادلوپ چه گفت؟ / تناقض‌های میزبان

فرانسوی‌ها مشغول تهیه تدارکات کنفرانس گوادلوپ بودند و مطمئن بودند که مساله ایران در کنفرانس مطرح خواهد شد.لذا از قطب زاده خواستند که برای آنها روشن کند که در صورت پیروزی آیت الله خمینی،چه نوع سیاست‌هایی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد.

ادامه مطلب
خرازی: ژیسکاردستن امیدی به ماندن شاه نداشت

خرازی: ژیسکاردستن امیدی به ماندن شاه نداشت

ژیسکاردستن می‌گفت در آن مقطع طبق اطلاعاتی که داشتیم دیگر امیدی برای حمایت از رژیم شاه و استقرار نظام شاهنشاهی باقی نمانده بود. از حرف‌هایش اینگونه استنباط کردم که آن‌ها در گوادلوپ تسلیم محض خواسته‌های مردم ایران شده بودند.

ادامه مطلب
نگاهی به مواضع مهمانان گوادلوپ/ اروپایی‌های مطمئن و آمریکایی مردد

نگاهی به مواضع مهمانان گوادلوپ/ اروپایی‌های مطمئن و آمریکایی مردد

ژیسکاردستن با استناد به دو منبع و دو گزارش از ایران، در نشست گوادلوپ حاضر شده بود. یکی اظهارات شاه به "پونیاتوسکی" فرستاده ویژه کاخ الیزه و دیگری گزارش صادق قطب زاده بود که چیزی از آن باقی نمانده است.

ادامه مطلب
روایت مایک ایوانز از آنچه در گوادلوپ گذشت/ کارتر گفت قصد ندارد از شاه حمایت کند

روایت مایک ایوانز از آنچه در گوادلوپ گذشت/ کارتر گفت قصد ندارد از شاه حمایت کند

پونیاتوسکی می‌گفت گویا شاه تازه از خواب بیدار شده است...ژیسکاردستن: کارتر مثل یک حرام‌زاده رفتار کرد و بی‌پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می‌کردیم، کنار می‌گذارد.ما هم هیچ بحثی نکردیم.

ادامه مطلب
مجلسی: موضوع گوادلوپ رفتن شاه نبود، «پس از شاه» بود

مجلسی: موضوع گوادلوپ رفتن شاه نبود، «پس از شاه» بود

خروج شاه با اینکه بعد از گوادلوپ صورت گرفت اما ربطی به نتایج آن نشست نداشت.فرآیند خروج شاه قبل از گوادلوپ آغاز شده بود. فرآیند مذاکره با آقای دکتر صدیقی، مذاکره با شاپور بختیار. شرایطی که بختیار برای خروج شاه پیشنهاد کرد، تمام این‌ها قبل از نشست گوادلوپ اتفاق افتاد.

ادامه مطلب