مطالب مرتبط با کلید واژه

صادق خلخالی


صادق خلخالی: بنی‌صدر می‌گفت دولت بازرگان ضد انقلابند

صادق خلخالی: بنی‌صدر می‌گفت دولت بازرگان ضد انقلابند

خدا می‌داند من نه بنی‌صدر را آدم منافقی می‌دانم، عقیده خودم این است نه یک آدم کافری می‌دانم، مسلمست، نماز هم می‌خواند. اما بینش و کفایت سیاسی یک مساله دیگری است، ایشان بینش و کفایت سیاسی ندارد...ایشان مرتب تکیه می‌کند که ۱۱ میلیون جمعیت به من رای داده‌اند خوب، ما هم قبول داریم به ایشان رای داده‌اند. اما رای برای خاطر چه داده‌اند؟ برای خاطر اینکه مردم درک کردند و فهمیدند حالا به اشتباه هم بوده است.

ادامه مطلب