مطالب مرتبط با کلید واژه

موسولینی


ظهور فاشیسم در ایتالیا

ظهور فاشیسم در ایتالیا

موسولینی در آغاز خود را در کسوت معلم و استاد هیتلر می‌بیند، استادی که تجارب زیادی در مورد اداره یک کشور و سرکوب مردم دارد.

ادامه مطلب
سیاه‌جامگان ایتالیا

سیاه‌جامگان ایتالیا

موسولینی از یک انقلابی چپ به یک چهره مرتد بدل می‌شود. با الیت بورژوا دست دوستی می‌دهد و به شدت ضد سوسیالیست می‌شود.

ادامه مطلب