مطالب مرتبط با کلید واژه

رضا پهلوی


شاه بخاطر ولیعهد ادارهٔ کشور را‌‌ رها نکرد

شاه بخاطر ولیعهد ادارهٔ کشور را‌‌ رها نکرد

شاه آن قدر ضعیف بود که نمی‌توانست طمع‌ خانواده‌اش را مهار کند...پسر بزرگش را خیلی ناجور لوس کرده بود...شاه می‌دانست پسر بزرگش که قرار بود بعد از او شاه بشود، واقعاً چیزهایی را که برای نگه داشتن مملکت لازم است، ندارد...شاه هر دو سال یک‌بار تمام فرمانده‌های ارشد نیروی دریایی‌اش را مرخص و عوض می‌کرد...کلی از مؤسسه‌های بریتانیایی قرارداد‌هایشان را با ایران به ‌یمن شاپور ریپورتر مساعدت‌های او توانستند ببندند...شاپور ریپور‌تر هیچ‌وقت نباید لقب «سر» می‌گرفت، ولی گرفت.

ادامه مطلب