مطالب مرتبط با کلید واژه

شاپور رواسانی


شاپور رواسانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: اسناد شبکه مالی کودتای ۲۸ مرداد باید منتشر شود

شاپور رواسانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: اسناد شبکه مالی کودتای ۲۸ مرداد باید منتشر شود

آقای کاشانی که ۳۰ تیر پیام قیام داد چرا آن روز‌ها که مطلع شد قرار است کودتایی صورت بگیرد به خاطر ملت ایران دستور قیام نداد؟...خارجی‌ها اسنادی را منتشر می‌کنند که قرار است ما بدانیم. طرف خارجی تنها بخشی از اسناد را منتشر می‌کند اما نام همکار داخلی‌اش را اعلام نمی‌کند. الان بعد از ۶۰ سال باید سازوکار شبکه مالی کودتا کاملا مشخص شود. در ارتش و بازار این شبکه عناصر فعالی داشته است....از اردیبهشت ۳۲ به افسران وظیفه ارتش خاتمه خدمت داده شد. چه کسی دستور تصفیه افسران وظیفه را داد؟

ادامه مطلب