۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به روایت لایف

۲۸ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۴۱ کد : ۳۴۷۳ تاریخ مصور
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به روایت لایف
 تاریخ ایرانی: مجلۀ LIFE روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در تهران را اینچنین تصویر کرده است؛ تا چشم کار می‌کند صف نظامیان است و مانور تانک‌ها در خیابان‌های شهر، خبر از تغییر فصل می‌دهد. امروز دولت تغییر می‌کند. آنچه در خیابان‌ها جریان دارد اما واقعه‌ای فراتر از این را به ذهن می‌آورد. هر چند با گذشت ۶۰ سال، برخی برای توصیف این شرایط، هنوز هم از به کار بردن واژۀ «کودتا» پرهیز دارند.
 

کلید واژه ها: مصدق کودتای 28 مرداد


نظر شما :