شاه: اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است

روزنامه آیندگان - ۸ مرداد ۱۳۵۴
۰۷ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۰ کد : ۵۱۳۶ پیشخوان


کلید واژه ها: اسرائیل


نظر شما :