چهره ناپیدای هویدا

هویدای روشنفکر؛ دوست چوبک و محرم ثابتی

هویدای روشنفکر؛ دوست چوبک و محرم ثابتی

هویدا در جوانی علاقه به رمان‌نویسانی فرانسوی چون آندره ژید و آندره مالرو داشت...میزان صلاحیت هویدا برای روشنفکر نام گرفتن هیچ رضایت‌بخش نیست. اما میلانی برهانی مهم برای قهرمان کتاب رو می‌کند: هویدا موفق شد ...

شاه و هویدا؛ قصۀ ارباب مستبد و خدمتگزار لیبرال

شاه و هویدا؛ قصۀ ارباب مستبد و خدمتگزار لیبرال

میلانی در مقدمهٔ «معمای هویدا» ادعا می‌کند نوشتن این کتاب مجابش کرده که تقریباً همهٔ استنباط‌هایش در مورد هویدا اشتباه بوده، که یعنی خواننده هم احتمالاً باید منتظر تجربه‌ای مشابه باشد...میلانی هویدا و دیگر همکارانش ...

هویدای فکلی؛ محصول مشترک ایران و اروپا

هویدای فکلی؛ محصول مشترک ایران و اروپا

شخصیت هویدا دارای پیچیدگی‌ها و تضادهایی بود که در فرهنگ ایرانی نیز به چشم می‌آیند. هویدا در عین سادگی، بدگمان بود. در حالی که فرمانبردار بود، غرورش را نیز حفظ می‌کرد...شاه ایران از هویدا برای ...

شخصیت‌شناسی هویدا؛ یاغی محافظه‌کار

شخصیت‌شناسی هویدا؛ یاغی محافظه‌کار

پدربزرگ هویدا و احتمالاً پدرش بهایی بودند...هویدا عضو لژ فراماسونی فروغی بود...هویدا یک شبه‌دندی بود... رفتارهای عجیب و غریب اما کنترل شده‌ای که میلانی در کتابش از هویدا نقل می‌کند، او را یاغی محافظه‌کاری نشان ...

نخست‌وزیری که رئیس دفتر بود

نخست‌وزیری که رئیس دفتر بود

با آثار و گفتاری از: صادق زیباکلام، عبدالمجید مجیدی، احمد بنی‌جمالی، بهزاد اشتری، محمدرضا ویژه، التون دانیل و ماروین واینبام.

با افکار قرون وسطایی جامعه مدرن نمی‌شود

با افکار قرون وسطایی جامعه مدرن نمی‌شود

فساد عملی یکسویه نیست و پیشنهاددهنده و دریافت‌کنندهٔ رشوه هر دو محکومند...مهارت‌ها «احتکار» می‌شوند و دستمزد‌ها و درآمد‌ها با آنچه که به «حراج» شباهت دارد، تعیین می‌شوند...بسیاری از کارآفرینان ایرانی به آنچه که به دست ...

اخبار بد را به من می‌دهند و اخبار خوب را به شاه

اخبار بد را به من می‌دهند و اخبار خوب را به شاه

اگر ایران به اشغال شوروی دربیاید سیاست زمین سوخته را به کار خواهیم گرفت...پیدایش تدریجی یک طبقهٔ متوسط ثروتمند و قوی، مقداری غرولند نیز به همراه دارد و این نشانهٔ سلامت جامعه است....دولت ایران پیش‌بینی ...