تاریخ شفاهی

روایت شهید چمران از ۱۶ آذر ۱۳۳۲

روایت شهید چمران از ۱۶ آذر ۱۳۳۲

یکی از مجلات نوشته بود که «اگر تیرها هوایی شلیک شده، پس بنابراین دانشجویان پر در آورده به هوا پرواز کرده و خود را به گلوله زده اند.»... صبح ورود نیکسون یکی از روزنامه‏‌ها در ...

۱۶ آذر ربطی به ورود نیکسون نداشت؟

۱۶ آذر ربطی به ورود نیکسون نداشت؟

سید جواد طباطبایی: کشته شدن سه دانشجوی دانشگاه تهران ربطی به ورود ریچارد نیکسون نداشت... بابک امیرخسروی: دانشجویان اطلاعی از آمدن نیکسون نداشتند... محمد ترکمان: محور اعتراضات دانشجویان اعتراض به دادگاه دکتر مصدق و اعتراض ...

۱۶ آذر ۱۳۳۲ به روایت روزنامه اطلاعات

۱۶ آذر ۱۳۳۲ به روایت روزنامه اطلاعات

پزشکی قانونی: شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت زخم سرنیزه فوت کرده است...آن روز در دبیرستان دارالفنون و بازار کفاش ها هم ناآرامی‌هایی رخ داد که پای یک روباه نیز به عنوان عامل ...