پنج روز بحرانی؛ خاطرات اردشیر زاهدی از کودتای ۲۸ مرداد

شاه گفت به جان مصدق آسیبی نرسد

شاه گفت به جان مصدق آسیبی نرسد

از فرمان نخست‌وزیری پدرم مقدار زیادی عکس گرفتیم و برای تمام ادارات، روزنامه‌ها و مجلات و موسسات دولتی فرستادیم.