مطالب مرتبط با کلید واژه

داریوش رحمانیان


داریوش رحمانیان در گفت‌و‌گو با تاریخ  ایرانی: «کار، کار انگلیسی‌هاست»، کار حزب توده بود

داریوش رحمانیان در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: «کار، کار انگلیسی‌هاست»، کار حزب توده بود

بخش عمده‌ای از شکل‌گیری ذهنیت دایی‌ جان ناپلئونی مرهون فعالیت‌ها و تبلیغ فراوان دولت شوروی و حزب توده بود...به قول مرحوم شریعتی اگر همه درد‌ها را گردن انگلیس بیاندازی فرافکنی است...در تاریخ انگلوفیل و روسوفیل داریم، اما نه آنقدر که همه سیاستمداران ما اینگونه بوده‌اند...خیلی از همین انگلوفیل‌ها نمی‌گفتند که برویم نوکر انگلیس شویم، می‌گفتند انگلیس بهتر است چون منافع ما در این ارتباط است.

ادامه مطلب