مطالب مرتبط با کلید واژه

جلود


معمای امام موسی صدر و سفیر ناامیدی لیبی/ نگاهی به سفر جلود به ایران انقلابی

معمای امام موسی صدر و سفیر ناامیدی لیبی/ نگاهی به سفر جلود به ایران انقلابی

سفر جلود دستاوردی جز ناامیدی نداشت. نخست ناامیدی برای قذافی که می‌خواست با سفر به تهران با انقلابیون ایرانی عکس یادگاری بگیرد و دوم ناامیدی برای افرادی که تصور می‌کردند سفر جلود می‌تواند گرهی از ماجرای امام موسی صدر باز کند.

ادامه مطلب