مطالب مرتبط با کلید واژه

فروپاشی شوروی


روزهای فروپاشی در شوروی

روزهای فروپاشی در شوروی

مردم شب هنگام خوابیدند، صبح که از خواب بیدار شدند از اخبار شنیدند کشورشان یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ۱۵ کشور بزرگ و کوچک تبدیل شده است.

ادامه مطلب