مطالب مرتبط با کلید واژه

معین فر


علی‌اکبر معین‌فر: چرا باید چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟

علی‌اکبر معین‌فر: چرا باید چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟

از یکطرف رئیس جمهور را بعنوان اینکه لولوی سرخرمن است و به هیچ کار نباید دخالت کند، می‌شناسیم و می‌گوییم و از طرف دیگر می‌گوییم ناتوان برای اداره مملکت است. یک بام و دو هوا؟...در هیچ کجای قانون اساسی این اجازه داده نشده است که اگر مجلس با رئیس جمهور موافق نبود حق داشته باشد که درخواست برکناری او را بنماید.

ادامه مطلب