مطالب مرتبط با کلید واژه

ترور حسنعلی منصور


نخست‌وزیر تیر خورد
روزنامه اطلاعات - اول بهمن ۱۳۴۳

نخست‌وزیر تیر خورد

در جلو مجلس دو گلوله به گردن و شکم نخست‌وزیر (حسنعلی منصور) اصابت کرد. ضارب به نام محمد بخارایی دستگیر شد

ادامه مطلب