مطالب مرتبط با کلید واژه

فتحعلی شاه


عشرتکده قجری که زندان پهلوی شد/ قصر نفرین شده

عشرتکده قجری که زندان پهلوی شد/ قصر نفرین شده

قصری که خشت اولش را دومین شاه قاجار به زمین گذاشت، تبدیل به نخستین زندان نظمیۀ رضاشاه پهلوی شد. قصری که ۴۰۰ هزار تومان صرف ساخت آن شد...ساخت این قصر دو سال زمان برد و بهترین معمارهای تهران در آن زمان روی آن کار کردند...این ساختمان از معدود بناهای فاقد پنجره‌های بیرونی بود و از این جهت بیشتر از آنکه به یک کاخ پادشاهی شبیه باشد، به یک قلعه نظامی شباهت داشت...این قصر در دوره ناصرالدین شاه قاجار از رونق افتاد...نخستین زندانی‌ قصر، سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه بود.

ادامه مطلب