مطالب مرتبط با کلید واژه " ارز "


مهار ارز در دوره شوک اقتصادی

مهار ارز در دوره شوک اقتصادی

کاهش واردات اثر خیلی جدی روی کشاورزی، بزرگترین واحد اقتصادی ایران، نگذاشت...روابط تجاری دو سویه‌ای که در طول این دوره شکل گرفت ــ به خصوص با اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی ــ به این معنا بود که ایران کماکان می‌تواند به منابعی برای تأمین کالاهای پشتوانه‌ای وارداتی‌اش دسترسی داشته باشد...ارزش ریال در بازار آزاد به شدت تحت تأثیر دولت بود...ایران بدون اعمال اقدامات تطبیقی هم ظرفیت و قابلیت تحمل یک شوک ارزی موقت را داشت...تغییرات دوره تحریم، سرشت تجارت ایران را دگرگون کرد.

ادامه مطلب