مطالب مرتبط با کلید واژه " آبادان "


سینماهای آبادان به روایت آمار/ شهر نفت و فیلم

سینماهای آبادان به روایت آمار/ شهر نفت و فیلم

قبل از انقلاب، آبادان را شهر سینما‌ها می‌گفتند. قلب نفتیِ ایران، آن سال‌ها بعد از تهران بیشترین تعداد سینما‌ها را داشت...سینما تاج سابق که اکنون هم در آبادان پا برجاست، معماری انگلیسی دارد. برای ساختن این سینما همه چیز حتی آجر‌هایش را هم از لندن آوردند...سینما بهمنشیر و پیروز مخصوص کارکنان شرکت نفت و اعضای خانواده‌های آن بود...تابستان‌ها هر ماهه بیش از ۷۵ هزار بلیت در سینماهای شرکت نفت و ۷۰ هزار بلیت در سینماهای شهر به فروش می‌رسید.

ادامه مطلب