مطالب مرتبط با کلید واژه

افغانستان


فرمانده کجاستی؟/ قصه زندگی و ترور احمد شاه مسعود

فرمانده کجاستی؟/ قصه زندگی و ترور احمد شاه مسعود

این پادکست «رادیو تراژدی» به زندگی پرحادثه و تراژیک احمد شاه مسعود، مجاهد افغان می‌پردازد و از روزهایی می‌گوید که تیمی حرفه‌ای از بلژیک روانه افغانستان شد تا در ۱۸ شهریور ۱۳۸۰ او را ترور کند. زندگی مسعود داستان چریکی است که طی ده سال، دو شب پشت هم یک جا نخوابید و نهایتا افغانستان را به ویتنام ارتش اشغالگر شوروی تبدیل کرد. سرگذشت مسعود، سرگذشت افغانستان معاصر است.

ادامه مطلب