مطالب مرتبط با کلید واژه

دیپلمات های آمریکایی


تسخیر سفارت؛ ۴۰ سال بعد
چرا ۱۳ آبان ۵۸ تبدیل به خاطره تاریخی نمی‌شود؟

تسخیر سفارت؛ ۴۰ سال بعد

دیوارهای سفارت امریکا در تهران هم می‌شد یادمانی باشد از تسخیری که دانشجویان رفته بودند بعد از دو، سه روز برگردند و اینکه ۴۴۴ روز طول کشید به تعبیر ابراهیم اصغرزاده، طراح تسخیر، آنان را تبدیل به گروگان گروگانگیری کرد.

ادامه مطلب