مطالب مرتبط با کلید واژه " خسرو سینایی "


گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با خسرو سینایی: مرثیه‌ لهستانی‌ها تا سقوط کمونیسم مسکوت ماند

گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با خسرو سینایی: مرثیه‌ لهستانی‌ها تا سقوط کمونیسم مسکوت ماند

همه لهستانی‌های مهاجر یهودی نبودند...تعداد ۳۰۰ هزار لهستانی یک مقدار اغراق شده است. طبق اسناد رسمی عده‌ای که به ایران آمدند در حدود ۱۵۰-۱۲۰ هزار نفر بودند... لهستانی‌ها می‌گفتند بعد از آن دوره‌ای که در سیبری گذرانده بودیم ایران برای ما مثل یک بهشت بود...به من گفتند به هیچ‌وجه در مورد آوارگان لهستانی در ایران صحبت نکن...بسیاری از خانم‌های جوانی که در میان لهستانی‌ها بودند با خانواده‌های ایرانی وصلت کردند...فیلم «قطار زمستانی» را درباره بچه‌های لهستانی در ایران می‌سازم.

ادامه مطلب