مطالب مرتبط با کلید واژه " مفتون امینی "


مفتون امینی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: ساواک هیچ دخالتی در جلسات ده شب نکرد

مفتون امینی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: ساواک هیچ دخالتی در جلسات ده شب نکرد

فضای چریکی بر جلسات ده شب حاکم بود...آقای سایه شعر «بنشینیم و بیندیشیم» را خواند که مورد اعتراض واقع شد...شاعران نیمه‌مشهور صمیمانه‌تر و شجاع‌تر و خوش‌سخن‌تر حاضر شده بودند...سلطان‌پور خلاف انتظار ما، لباس مشکی شیکی پوشیده بود، به شوخی از او سوال کردم که نکند تازه داماد شده‌ای که گفت: بله، در این حیص و بیص انگشتر به دست هم شده‌ام...شاملو در آن شب‌ها سفر بود و داشت در جای دیگری خارج از ایران، فیلی هوا می‌کرد.

ادامه مطلب