مطالب مرتبط با کلید واژه " آزاد ارمکی "


تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

دوره آقای هاشمی سخت‌ترین دوره حیات جمهوری اسلامی بود، زیرا در این دوره هاشمی توانست شرایط جنگی را به شرایط سازندگی تغییر دهد... در دوره هاشمی تغییرات جز به جز و درون سیستمی اصل شد...تغییر گفتمان نتیجه تغییر موقعیت نیروی اجتماعی است. ما از طریق اهمیت دادن به تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها به تغییر گفتمان رسیدیم... دولت هاشمی نیامده بود که جامعه را مصرفی کند...در دوره هاشمی فاصله طبقاتی افزایش یافت...دولت خاتمی نتیجه طبیعی دولت هاشمی بود.

ادامه مطلب
تقی آزاد ارمکی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: خلخالیسم هنوز زنده است

تقی آزاد ارمکی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: خلخالیسم هنوز زنده است

خلخالی یک جریان سیاسی در واکنش به رژیم پیشین و مفهوم جامعه پاک است...کسانی که بعد‌ها آمدند و منتقد خلخالی شدند در خطاهای او خیلی موثر هستند، به دلیل اینکه به او اجازه دادند خودش را خیلی انقلابی جلوه دهد و خودشان در حاشیه قرار گرفتند...در انقلاب اسلامی هوشمندی امام این بود که گفتند ارتش مال ماست و شاه باید برود. اگر این رویه ادامه پیدا می‌کرد ما با پدیده رادیکالیسم روبرو نمی‌شدیم.

ادامه مطلب