مطالب مرتبط با کلید واژه

علی قیصری


گفت‌وگو با علی قیصری، استاد تاریخ دانشگاه سن‌دیه‌گو: فروغی، نیاز به نهادسازی و دولت پهلوی‌

گفت‌وگو با علی قیصری، استاد تاریخ دانشگاه سن‌دیه‌گو: فروغی، نیاز به نهادسازی و دولت پهلوی‌

فروغی در شناساندن اندیشه‌های عصر جدید، چه از نظر حقوقی و اجرایی و چه از دیدگاه نظری، بسیار مصمم و کوشا بود...فروغی را می‌توان اصلاح‌طلب و در نیمه دوم حیاتش دولتمردی محافظه‌کار دانست...فروغی چون مصمم به بهبود و اصلاح امور بود، تحول ذهن و زبان را توامان از لوازم کار می‌دانست...فروغی تنها به معرفی تصنعی و ترجمه صوری اندیشه تجدد بسنده نمی‌کرد بلکه به اهمیت زبان و غنای آن التفات و اشراف داشت...کتاب «سیر حکمت در اروپا» نمونه بسیار خوبی از کوشش در پرداخت فارسی فلسفی در دوران جدید بود.

ادامه مطلب
دولت‌مداری روشنفکران ایرانی در پایان قاجاریه

دولت‌مداری روشنفکران ایرانی در پایان قاجاریه

در آن مقطع بسیاری از روشنفکران ما، صرف‌نظر از تنوع دیدگاه و ایدئولوژی، پایبند به اصل تمامیت ارضی بودند و از هر جریانی که آن را مغایر با این اصل می‌پنداشتند (حتی جریان جمهوری‌خواهی) پرهیز داشتند. بحث دموکراسی و حقوق سیاسی قومیت‌ها، آن طور که مثلا در گفتمان پسااستعماری در نیمه دوم سده گذشته به تدریج پرداخت گردید، هنوز به صورت گزینه سیاسی جذاب و نیرومندی درنیامده بود و بسیاری از روشنفکران ما دولت‌مدار می‌اندیشیدند.

ادامه مطلب
علی قیصری در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل افشاگر ارتجاع و استبداد بود

علی قیصری در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل افشاگر ارتجاع و استبداد بود

در اینکه بتوان صوراسرافیل را مشخصا نشریه انجمن خاصی دانست جای تردید هست...صوراسرافیل بازتابی از گفتمان رادیکال دوره انقلاب بود...انتقادهای گزنده‌ای که در ستون «چرند پرند» از ارتجاعیون نوشته می‌شد شماری از روحانیون را هم نگران می‌ساخت...صوراسرافیل‌‌ از محبوبیت زیادی میان مردمی که اعتقادات دینی داشتند برخوردار بود.

ادامه مطلب