مطالب مرتبط با کلید واژه

ویلم فلور


ویلم فلور در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: جنگلی‌ها ساده لوح و معصوم بودند

ویلم فلور در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: جنگلی‌ها ساده لوح و معصوم بودند

انتقادات ناسیونالیست‌ها، سوسیالیست‌ها و مذهبی‌ها شاید به این خاطر ایجاد شده باشد که آن‌ها احساس می‌کنند میرزا کوچک‌خان خیانت کرده است... نقد ناسیونالیست‌ها به جنگلی‌ها به خاطر پذیرفتن و همکاری با نفوذ شوروی به گیلان در ۱۹۲۰ و همدستی با یک نیروی خارجی بود...زمانی که روس‌ها علاقه‌مندیشان را به حمایت از نهضت جنگل ابراز داشته بودند، همزمان تلاش می‌کردند تا سازش آتی سیاسی میان تهران و لندن در خصوص شرایط ایران را به خطر نیندازند. این نقطه نظر با میرزا کوچک‌خان در میان گذاشته نشد.

ادامه مطلب