مطالب مرتبط با کلید واژه

قطب زاده


قطب‌زاده اولین انتصاب بازرگان/ پایانی بر سازهای گوناگون و آوازهای ناهمگون

قطب‌زاده اولین انتصاب بازرگان/ پایانی بر سازهای گوناگون و آوازهای ناهمگون

رادیو تهران از پل چوبی به بالا، ترانه الهه را پخش می‌کرد و از آنجا به پائین، سرود خمینی ای امام... هاشمی: امام انتظار داشتند گویندگان رادیو تلویزیون بگویند "انقلاب اسلامی"، ولی آنها این کار را نمی‌کردند.

ادامه مطلب
پرویز خرسند از رسانه انقلابیون می‌گوید: پس از تصرف رادیو نوار من پخش شد

پرویز خرسند از رسانه انقلابیون می‌گوید: پس از تصرف رادیو نوار من پخش شد

آقای خامنه‌ای گفت در جریان باش که من فردا در شورای انقلاب مطرح می‌کنم که تو بعد از ظهر بروی پیش قطب‌زاده، رییس رادیو تلویزیون شده اما چیزی از این حوزه نمی‌داند. تو که اطلاع داری و خانمت هم آنجا کار می‌کند، برو سوراخ سمبه‌های رادیو تلویزیون را به قطب‌زاده نشان بده.

ادامه مطلب
۶ دیپلمات آمریکایی چگونه از ایران فرار کردند؟

۶ دیپلمات آمریکایی چگونه از ایران فرار کردند؟

گروگان‌ها همراه اعضای سفارت کانادا با پاسپورت و ویزای جعلی که مهر جعلی مقامات ایرانی را داشتند از فرودگاه مهرآباد خارج شدند...دانشجویان پیرو خط امام مدتها دنبال آنها می‌گشتند... قطب زاده: کار دولت کانادا جاسوسی بود. این عمل کانادا اثر منفی بر روی دیگر گروگان‌هایی که در ایران هستند، خواهد گذاشت.

ادامه مطلب
 ژیسکاردستن در گوادلوپ چه گفت؟ / تناقض‌های میزبان

ژیسکاردستن در گوادلوپ چه گفت؟ / تناقض‌های میزبان

فرانسوی‌ها مشغول تهیه تدارکات کنفرانس گوادلوپ بودند و مطمئن بودند که مساله ایران در کنفرانس مطرح خواهد شد.لذا از قطب زاده خواستند که برای آنها روشن کند که در صورت پیروزی آیت الله خمینی،چه نوع سیاست‌هایی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد.

ادامه مطلب