مطالب مرتبط با کلید واژه " محمد دهقانی آرانی "


محمد دهقانی آرانی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: شاه گفت یک عده کمونیست در کیهان جمع شده‌اند

محمد دهقانی آرانی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: شاه گفت یک عده کمونیست در کیهان جمع شده‌اند

کار در بارفروشی را‌‌ رها کردم و رفتم کیهان خبرنگار شدم... در دوره نخست‌وزیری امینی رابطه دولت با کیهان خیلی خوب نبود و یک دفعه آگهی‌های دولتی قطع شد، در حالی که یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی ما بود... در اوایل دهه ۵۰ برخی اسامی و کلماتی مثل سازمان‌های آزادی‌بخش، گل سرخ، استکبار و امپریالیسم امکان چاپ در روزنامه را نداشت...سمسارزاده وابسته به دربار و شاه نبود...رحمان هاتفی گفت وقتی بر می‌گردم که بقیه هم برگردند...۵ روز بعد از آمدن شریعتمداری پس از ۳۴ سال تقاضای بازخرید کردم.

ادامه مطلب