مطالب مرتبط با کلید واژه " مینو بدیعی "


دوره خاتمی از بهترین مقاطع کیهان بعد از انقلاب بود

دوره خاتمی از بهترین مقاطع کیهان بعد از انقلاب بود

پس از تصفیه همکارانمان دست به اعتصاب زدیم...زنگ می‌زدم به دفتر حزب توده یا دفتر چریک‌های فدایی اکثریت یا مجاهدین خلق و نظراتشان را می‌گرفتم...زمانی که سفارت امریکا تسخیر شد صفحه ۵ کیهان سه ماه اختصاص پیدا کرد به اینکه «امپریالیسم چیست؟»...۱۱ سال هیچ اسمی از من در کیهان نبود...شریعتمداری وقتی آمد یک اطلاعیه داد که هر کسی بخواهد می‌تواند با دو ماه خدمت بازخرید شود که خیلی‌ها رفتند...گفتند توبه‌نامه بنویسید و تلویحا بگویید غلط کردم...بازگشت من به کیهان اشتباه بزرگی بود.

ادامه مطلب
مینو بدیعی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی(۱): در دوره بختیار هر چه می‌خواستیم می‌نوشتیم

مینو بدیعی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی(۱): در دوره بختیار هر چه می‌خواستیم می‌نوشتیم

به سرویس گزارش روزنامه کیهان می‌گفتند سرویس پرولتاریا...سرویس سیاسی سرویس یقه سفیدان روزنامه بود...در کیهان همه چپی بودند...از اول مهر ۵۷ تا ۱۳ آبان من هر روز جلوی دانشگاه تهران بودم و کارم تهیه خبر از تظاهرات دانشجویان بود...بعد از اعتصاب مطبوعات ما با اتفاق خوبی روبرو شدیم و آن تعیین شورای سردبیری انتخابی توسط اعضای روزنامه بود ...هوشنگ اسدی گفت تیتری زدیم که اندازه کف دست من است...کیهان برای نخستین بار عنوان امام را به کار برد.

ادامه مطلب