مطالب مرتبط با کلید واژه " پیمان سلطانی "


پیمان سلطانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری میانجی موسیقی ایرانی و غربی بود

پیمان سلطانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری میانجی موسیقی ایرانی و غربی بود

وزیری تواست موسیقی را از دور سُفره‌های پستوی درباری جدا کند... وزیری موسیقی را از محافل عیش و طرب بیرون می‌آورد و به آن روح قدسی می‌بخشد...مفهوم اجتماعی و جامعه‌شناختی موسیقی پس از وزیری معنای جدیدی می‌یابد...استفادهٔ بهینه‌ای که وزیری از تئوری و مبانی موسیقی غرب کرد با حفظ خصوصیات سرزمین‌اش انجام می‌گرفت.

ادامه مطلب