مطالب مرتبط با کلید واژه

محمد منتظری


معمای امام موسی صدر و سفیر ناامیدی لیبی/ نگاهی به سفر جلود به ایران انقلابی

معمای امام موسی صدر و سفیر ناامیدی لیبی/ نگاهی به سفر جلود به ایران انقلابی

سفر جلود دستاوردی جز ناامیدی نداشت. نخست ناامیدی برای قذافی که می‌خواست با سفر به تهران با انقلابیون ایرانی عکس یادگاری بگیرد و دوم ناامیدی برای افرادی که تصور می‌کردند سفر جلود می‌تواند گرهی از ماجرای امام موسی صدر باز کند.

ادامه مطلب
همه دوستان ایرانی قذافی / بررسی جناح‌بندی‌های داخلی بر سر رابطه با لیبی

همه دوستان ایرانی قذافی / بررسی جناح‌بندی‌های داخلی بر سر رابطه با لیبی

محمد منتظری، جلال‌الدین فارسی و ابوشریف اصلی‌ترین چهره‌های مرتبط با لیبی بودند...آیت‌الله منتظری نیز به تبعیت از فرزندش از هواداران رابطه با لیبی بود...با وقوع قضیه مک فارلین مشخص شد که نقش لیبی در مسائل داخلی ایران هنوز تمام نشده است.

ادامه مطلب