مطالب مرتبط با کلید واژه

جمال عبدالناصر


معمای جوجو و کمک یک میلیون تومانی ناصر به انقلابیون ایران

معمای جوجو و کمک یک میلیون تومانی ناصر به انقلابیون ایران

شاه: دستگیرشدگان گفته‌اند به آنها ۲۵ ریال داده‌اند تا در کوچه‌ها بدوند و بگویند زنده باد فلانی...روزنامه پیغام امروز: آدم دانه‌ای ۲۵ ریال...رئیس اداره ضدجاسوسی ساواک: مصر کمک مالی نکرده بود... جوجو را معالجه کردیم و پس از مدتی استراحت بازگرداندیم به بیروت‌.

ادامه مطلب
از نامه به ناصر تا یک جعل تاریخی در گفت‌وگو با مهتدی: تحریف نام خلیج فارس واکنش به دکترین نیکسون بود

از نامه به ناصر تا یک جعل تاریخی در گفت‌وگو با مهتدی: تحریف نام خلیج فارس واکنش به دکترین نیکسون بود

جمال عبدالناصر پیش از سال ۱۹۶۴ در نطق‌هایش مرتب بر نام خلیج فارس تاکید داشت...مصری‌ها احساس کردند که خلیج فارس، ایرانی- آمریکایی شده و با عوض کردن اسم آن می‌توان دکترین نیکسون را خنثی کرد.

ادامه مطلب