مطالب مرتبط با کلید واژه

ایران و اسرائیل


شاه سالانه یک میلیارد دلار از شرکت نفت می‌گرفت

شاه سالانه یک میلیارد دلار از شرکت نفت می‌گرفت

انقلاب ظفار کمونیستی است و من مخالف گسترش کمونیسم در منطقه‌ام...تنگۀ هرمز برای من یک شاهراه حیاتی است. اجازه نمی‌دهم تهدید شود...من به جنبش کُرد ضد حکومت بغداد کمک کردم. این جواب آن کارهایی بود که ضد ایران کردند...همکاری ما با اسرائیل نظامی است...با درآمد نفت چه می‌خواهم بکنم؟ ما الان تلاش می‌کنیم ایران جدیدی بسازیم؛ ساختن کشوری بهتر برای ملتم و برای پسرم که بعد از من به سلطنت خواهد رسید. وقتی در سن و سال الان او بودم رویاپردازی می‌کردم و آیندۀ ایران برایم دست‌نیافتنی بود.

ادامه مطلب