مطالب مرتبط با کلید واژه " سازمان برنامه و بودجه "


برنامه اول توسعه و آرزویی که محقق نشد/ شور انقلابی، جنگ و توقف برنامه

برنامه اول توسعه و آرزویی که محقق نشد/ شور انقلابی، جنگ و توقف برنامه

امام به نماینده مخالفان دولت گفت: شما می‌خواهید با همین دو ورق مملکت را اداره کنید؟...در دوره موسوی حدود شش هزار نفر از دلسوزان نظام ماموریت یافتند که برای تدوین برنامه، به سازمان برنامه و بودجه کمک و مشاوره دهند.

ادامه مطلب