تسخیر سفارت؛ ۴۰ سال بعد

گزارش ۳/ کاردار آمریکا در وزارت خارجه ایران است

گزارش ۳/ کاردار آمریکا در وزارت خارجه ایران است

تظاهرات به نسبت دیروز بسیار پرجمعیت‌تر است و انتظار می‌رود که این جمعیت باز هم افزایش یابد. بنا به گزارش شاهدان عینی ترکیب این جمعیت تغییر کرده و دیگر به دانشجویان محدود نمی‌شود.

تسخیر سفارت؛ ۴۰ سال بعد

تسخیر سفارت؛ ۴۰ سال بعد

دیوارهای سفارت امریکا در تهران هم می‌شد یادمانی باشد از تسخیری که دانشجویان رفته بودند بعد از دو، سه روز برگردند و اینکه ۴۴۴ روز طول کشید به تعبیر ابراهیم اصغرزاده، طراح تسخیر، آنان را ...

گزارش ۲/ آمریکایی‌ها آسیب و آزار ندیدند

گزارش ۲/ آمریکایی‌ها آسیب و آزار ندیدند

دانشجویان گفتند تا زمانی که شاه به ایران بازگردانده شود، گروگانگیری ادامه خواهد داشت. سخنگوی «شورای هماهنگی اشغال سفارت» گفت که آیت‌الله خمینی از این حرکت حمایت کرده است.