کارنامه هاشمی در دوره سازندگی

گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

سیاست‌های قبل از دوره هاشمی نه به خاطر چپ‌روی بلکه به دلیل فضای حاکم بر کشور بود...سیاست تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۴ سبب تورم ۵۰ درصدی شد...مشکل اساسی فقدان حضور نهادهای حامی توسعه است...ارزش‌هایی که ...

با سیاست‌های دوره سازندگی قشر متوسط تقویت شد

با سیاست‌های دوره سازندگی قشر متوسط تقویت شد

آمریکا گرچه پیام‌های دوستانه‌ای ارسال می‌داشت و خواستار همکاری بیشتر بود، ولی جواب ما این بود که لازم است ابتدا اموال و کالاهای ایران را که ظالمانه نگه داشته بود، به ما پس بدهد، ولی ...

سعید لیلاز در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی پدر توسعه سیاسی است

سعید لیلاز در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی پدر توسعه سیاسی است

پس از جنگ چاره‌ای جز در پیش گرفتن استراتژی اقتصاد بازار آزاد نداشتیم...سیاست‌های دوره سازندگی کشور را از لبه پرتگاه سقوط اقتصادی بیرون کشید...هاشمی مساله کهنه سرباز‌ها را حل کرد...هاشمی بیش از اندازه به جناح ...

سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

ورود نظامی‌ها به اقتصاد کار خوبی بود...توسعه در زمان هاشمی ناموزون بود...خاتمی گفت تهاجم فرهنگی یعنی من. استعفا بدهم مشکل حل خواهد شد...هاشمی در مبارزه با فساد جدی بود...ما می‌گفتیم هیچ برنامه‌‌نویسی نباید در صورت ...