مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس دانا


وداع با رئیس‌دانا؛ چپ‌ ملی‌گرا

وداع با رئیس‌دانا؛ چپ‌ ملی‌گرا

رئیس‌دانا بهمن ۹۳ به «تاریخ ایرانی» گفت: «بازرگان لیبرال نبود. او محافظه‌کار، راست‌گرا و ضد چپ بود. چپ‌ها درباره بازرگان خیلی تندروی کردند. خصلت آزادی‌خواهی نسبی در جناح بازرگان بیشتر از جناح‌های دیگر بود. ما بخاطر نگرانی از آمریکا نباید نهضت آزادی و بازرگان را فدا می‌کردیم.»

ادامه مطلب
نقدهای دیروز و امروز فریبرز رئیس‌دانا: آقای بازرگان! ما نیم درصد نبودیم

نقدهای دیروز و امروز فریبرز رئیس‌دانا: آقای بازرگان! ما نیم درصد نبودیم

بازرگان لیبرال نبود. او محافظه‌کار، راست‌گرا و ضد چپ بود...چپ‌ها درباره بازرگان خیلی تندروی کردند...خصلت آزادی‌خواهی نسبی در جناح بازرگان بیشتر از جناح‌های دیگر بود...ما بخاطر نگرانی از آمریکا نباید نهضت آزادی و بازرگان را فدا می‌کردیم...در میان جناح بازرگان، بنی‌صدر و اکثریت حاکمیت، دوری از بازرگان تصمیم نادرستی بود...حزب توده برای این اعتقاد بود که نباید کودتای ایالات متحده را شوخی انگاشت.

ادامه مطلب