مطالب مرتبط با کلید واژه

صادق خرازی


نفت ایران از سلطه استعمار تا تسلط استبداد- سید محمد صادق خرازی

نفت ایران از سلطه استعمار تا تسلط استبداد- سید محمد صادق خرازی

نفت اگر به معنای واقعی ملی شده و در اختیار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکمیت مستبد نمی‌شدیم...دولتی که اقتصاد نفتی تصدی‌گر را باور دارد و آن را ترویج می‌کند باید بیمناک فرهنگ اقتصاد تکدی‌گر هم باشد.

ادامه مطلب
روایت صادق خرازی از سفر خاتمی به مصر/ از دیدار با مبارک تا ضیافت در مزرعه هیکل

روایت صادق خرازی از سفر خاتمی به مصر/ از دیدار با مبارک تا ضیافت در مزرعه هیکل

از بخش‌های قابل توجه سفرنامه خرازی، روایت دیدار خاتمی با حسنی مبارک است که برای نخستین بار بطور تفصیلی منتشر می‌شود...مبارک: ملاقات اول ژنو خارج از پروتکل بود. می‌خواستم به ایران بروم اما رادیکال‌ها بسیار مخالفت کردند...مبارک گفت حرف‌های قذافی مرا به یاد عبدالناصر می‌اندازد.

ادامه مطلب
خرازی: ژیسکاردستن امیدی به ماندن شاه نداشت

خرازی: ژیسکاردستن امیدی به ماندن شاه نداشت

ژیسکاردستن می‌گفت در آن مقطع طبق اطلاعاتی که داشتیم دیگر امیدی برای حمایت از رژیم شاه و استقرار نظام شاهنشاهی باقی نمانده بود. از حرف‌هایش اینگونه استنباط کردم که آن‌ها در گوادلوپ تسلیم محض خواسته‌های مردم ایران شده بودند.

ادامه مطلب