مطالب مرتبط با کلید واژه

بحرین


درخواست آمریکا از انگلیس: از خلیج فارس خارج نشوید

درخواست آمریکا از انگلیس: از خلیج فارس خارج نشوید

شاه ایران در دیدار خود با وزیر خارجه بریتانیا شدیدا بر روی موضع خود برای در دست گرفتن کنترل سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو‌موسی پافشاری کرده و از موضع خود کوتاه نمی‌آید. داگلاس هوم معتقد است که شاه ایران اگر از طریق دیپلماتیک نتواند به اهداف خود در این راستا دست پیدا کند مطمئنا به زور متوسل می‌شود.

ادامه مطلب