مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت نفت ایران و انگلیس


نفت را ملی کردیم اما نمی‌توانیم بفروشیم

نفت را ملی کردیم اما نمی‌توانیم بفروشیم

نفت را ملی کرده‌ایم و مال ماست ولیکن نه توانایی اداره کردن آن را داریم نه متخصص فنی و نه وسایل حمل، فرضا که متخصص و وسایل حمل را فراهم کردیم تازه در فروش نفت عاجز خواهیم بود...اطلاعاتی که در این دو ماه اخیر توانسته‌ام کسب نمایم همه دال بر این است که نقشه کمپانی نفت این است که ایران را درس عبرتی برای سایر کشورهای خاورمیانه قرار دهد تا هر کس به فکر ملی کردن نفت خود نیفتد...فروش نفت مستلزم تشکیلات مخصوصی در کشورهای مصرف‌کننده است و با این سهل و سادگی که تصور کرده‌اند نیست.

ادامه مطلب