مطالب مرتبط با کلید واژه

بابک احمدی


بابک احمدی، نویسنده و منتقد هنری: مصدق اصلاح‌گری زنده است

بابک احمدی، نویسنده و منتقد هنری: مصدق اصلاح‌گری زنده است

مصدق نزدیکترین برداشت را به معنای امروزی دموکراسی داشت... نام مصدق بیان تکالیف دموکراتیکی است که در انقلاب مشروطه مطرح شدند و برخی هرگز اجرایی نشدند. تا این تکالیف (که به گمان من امروز مهم‌ترین آن‌ها بنیان دولت دموکراتیک مدرن است) مطرح باشند و مبارزۀ اجتماعی (بیشتر در پوشش اصلاح‌طلبی) ادامه یابد مصدق با ما همراه خواهد بود. تا زمانی که مسالۀ فساد مالی دولتی مطرح باشد مصدق در وجدان اخلاقی ملت باقی خواهد ماند. تا زمانی که قانون محترم دانسته نشود نام مصدق راهنمای قانون‌گرایان خواهد ماند.

ادامه مطلب