مطالب مرتبط با کلید واژه " مجلس هفدهم "


بیانیۀ آمریکا پس از یک کودتای موفق را آماده کنید

بیانیۀ آمریکا پس از یک کودتای موفق را آماده کنید

هدف از «استعفا»ی جبهه ملی، تعطیل کردن مجلس و به این واسطه از بین بردن نفوذ و تأثیر مخالفان در این نهاد بود...مخالفان پشتیبانی مالی‌ای دارند که من نمی‌دانم از کجا است...مصدق قصد داشت با «تقلب» در همه‌پرسی به تسلیم بی‌قید و شرط مخالفان برسد، همه‌پرسی‌ای که نتیجه‌اش تبدیل شدن او به یک دیکتاتور کامل بود. ...نمایندهٔ مخالف توضیح داد ۱۵ نمایندهٔ شکل دهندهٔ «هستهٔ سخت» مخالفان توافق کرده‌اند هر ساعتی [حذف شده] وارد مجلس بشوند، «تا زمانی که کسی جانشین مصدق شود».

ادامه مطلب
مجلس نباید منحل شود

مجلس نباید منحل شود

نمایندگان مجلس به استناد مادهٔ ۶۰ متمم، مصدق را به مجلس احضار کنند. وقتی تمکین نکرد، اقدامش را تقبیح کنند و مطابق مادهٔ ۶۹ متمم ارجاعش بدهند به دادگاه عالی... مطابق مادهٔ اصلاحی ۴۸ فقط شاه اختیار انحلال مجلس را دارد و نباید اجازه داد چنین کاری صورت بگیرد...من منتظرم از روز ۱۴ ژوئیه دستگیری‌های گستردهٔ مخالفان شروع شود. هر گونه تلاشی از سوی مصدق برای بستن و تعطیل کردن مجلس «قطعا» نمایندگان را از او رویگردان خواهد کرد...در مجلس، اکنون مخالفان شامل ۲۰ نماینده‌اند که سفت و سخت سرسپردهٔ زاهدی‌ هستند.

ادامه مطلب