مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا لطفی


محمد‌رضا لطفی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری از سکانداران سزارین فرهنگی ایران بود

محمد‌رضا لطفی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری از سکانداران سزارین فرهنگی ایران بود

اگر قرار باشد بگوییم همه کارهای وزیری درست بوده ما الان باید در‌‌ همان موسیقی مدل وزیری به شکوفایی می‌رسیدیم ولی می‌بینیم که حتی شاگردان خود وزیری هم تئوری‌های او را به طور کامل دنبال نکردند، تاثیر گرفتند اما‌‌ همان راه را نرفتند...رفته رفته ایده‌های وزیری در دست شاگردانش مثل خالقی شکل و شمایل ایرانی‌تری پیدا می‌کند تا جایی که به ارکستری مثل گلها ختم می‌شود. آیا موسیقی ما با ارکستر گلها و آواز بنان بین‌المللی شد؟... وزیری را بخاطر تندروی کنار گذاشتند‌...متحجر‌ها در مقابل وزیری ایستادند.

ادامه مطلب