مطالب مرتبط با کلید واژه

فاشیسم


تکثیر فاشیسم در اروپا

تکثیر فاشیسم در اروپا

اینکه فاشیسم نتوانست در بریتانیا موفقیت مهمی در کارنامه خود ثبت کند، به دلیل نهادینه شدن نظام پارلمانی در این کشور بود.

ادامه مطلب
ظهور و سقوط نئونازیسم

ظهور و سقوط نئونازیسم

۴۴ درصد از مردم آلمان غربی بر این باور بودند که دستاوردهای مثبت نازیسم به مراتب بیشتر از دستاوردهای منفی آن بوده است.

ادامه مطلب
ظهور فاشیسم در ایتالیا

ظهور فاشیسم در ایتالیا

موسولینی در آغاز خود را در کسوت معلم و استاد هیتلر می‌بیند، استادی که تجارب زیادی در مورد اداره یک کشور و سرکوب مردم دارد.

ادامه مطلب
کودک سربازان هیتلری

کودک سربازان هیتلری

تیپ ۱۲ زرهی جوانان هیتلری از جوانان ۱۷ ساله تشکیل شده بود و همین یگان بود که در جبهه فرانسه هزاران کشته و زخمی داد.

ادامه مطلب
فوتوریست‌های فاشیست

فوتوریست‌های فاشیست

دوران فوتوریسم با یک دروغ آغاز شد. روز ۲۰ فوریه ۱۹۰۹ مانیفست فوتوریستی منتشر شد؛ جنبشی که در واقع هنوز وجود نداشت.

ادامه مطلب
طلوع ستاره بخت هیتلر

طلوع ستاره بخت هیتلر

هیتلر به هوادارانش قول داد «یک امپراتوری جدید» بسازد، امپراتوری‌ای که نه از بالا به پایین که از پایین به بالا ساخته خواهد شد.

ادامه مطلب
سیاه‌جامگان ایتالیا

سیاه‌جامگان ایتالیا

موسولینی از یک انقلابی چپ به یک چهره مرتد بدل می‌شود. با الیت بورژوا دست دوستی می‌دهد و به شدت ضد سوسیالیست می‌شود.

ادامه مطلب